genografie.nl logo

GENOGRAFIE:

GENETISCHE GENEALOGIE

Ítzi

Home Verre Voorouders DNA Stambomen Welke DNA test NPE Facebook

Sprekende Genen

Deze website wil een mengvat zijn van de kennis uit onderzoek van onze genen.

We hopen de geschiedenis van de bevolking van de Lage landen aan de Noordzee van Noord tot Zuid te ontrafelen.

Op kleine schaal beginnen we met de beschrijving van de genetische samenhang in onze eigen families. We hopen dat velen ook aan zo'n onderzoek willen beginnen. Aan iedereen wordt hier dan ook de mogelijkheid geboden de resultaten van eigen DNA-onderzoek te publiceren

We hopen hierdoor verbanden te vinden en ook te beschrijven tussen deze families en daarna in de regionale bevolkingsgroepen.

De resultaten van familiale, regionale en landelijke onderzoeken van DNA-onderzoek zullen hier ook gepubliceerd en besproken worden.

Verwijzingen naar persoonlijke websites met DNA-onderzoek zullen worden geplaatst.

Hier zal plaats zijn voor het leggen en onderhouden van contacten.

Nederland
Onze Aandachtsgebieden

Een begin is gemaakt het verhaal van Onze verre voorouders. Het begint ruim een millioen jaar geleden. Het geeft ook een overzicht van alle haplogroepen van het Y-DNA en mt-DNA.

De vraag waar veel beginners mee zitten is met welke testen ze moeten laten doen, hoe ze dat moeten aapakken en waar dat mogelijk is. Dit wordt behandeld op Welke DNA test.

Voor snelle informatie is een Facebook groep Genografie geopend. Deze geeft Iedereen die belangstelling heeft voor het gebruik DNA voor de genealogie en de antropologie een forum voor gedachtenwisseling en discussie.

Laat U door dit verhaal inspireren om te ontdekken waarheen Genografie U kan brengen. Het is het verhaal vanwaar we kwamen en waar we wellicht naar toe groeien.

Op deze site worden in de toekomst voorbeelden van genografische analyses toegevoegd. Denk hierbij aan personen die hiermee hun genealogie konden uitbreiden. Ook zullen er analyses gemeld worden hoe stamboomlijnen van Afrika naar Nederland leidden.
Er komt een verhaal over personen die in hun familie een sterke aanwijzing hebben dat zij afstammelingen zijn van de koningen Willem I of Willem II.

Help de site uitbreiden en meld je aan bij de genografie groep op Facebook.

Interessante Genealogische en genografische websites
Boekelo
Duits / Duijsings
Marres / Mares (in Eng.)
Penninx / Pennings
Recourt
Sterken
Vleesch de Bois
Zuiderent

*

Hiernaast staan een verwijzing naar de Nederlands Y-DNA pagina van FTDNA, de vooraanstaande Amerikaanse firma die DNA testen doet voor zowel persoonlijke als ook wetenschappelijke doeleinden.
Dit is belangrijk voor allen die hun DNA-uitslagen graag willen vergelijken met die van andere Nederlanders.

De Nederlandse pagina
(snelle verbinding)

Netherlands Y

en direct naar de uitslagen
(duurt even)

Netherlands Y

*

Symposium

Op 9 oktober is op het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag een studiemiddag gehouden, geleid door Ruud Straatman, over DNA-Genealogie.

Gerrit Woertman, theoretisch chemicus en DNA-genealoog, behandelde onderzoeksvragen, Mannis van Oven en Arwin Ralf, beiden verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, de eerste als promovendus, de tweede als research laborant, spraken over het combineren van Y-DNA en genealogie, Maarten Larmuseau, dr Forensische Biomedische Wetenschappen en werkzaam aan de Universiteit van Leuven, besprak eerst het Benelux en Romeins DNA-project en daarna enthousiasmerend over de toekomst van het DNA-onderzoek.

Het waren boeiende en ook voor de leek heldere uiteenzettingen waarvan we op korte termijn samenvattingen hopen te plaatsen. Ze gaven een mooi beeld van de toekomst van het DNA onderzoek, dat ook voor genealogen steeds interessanter wordt.

Hieronder ziet U een folder van het symposium.

*


Genografie Nederland

Laatste bewerking: